Kdo jsou Sportovci pro Novou Paku

Sportovci pro Novou Paku je skupina občanů Nové Paky, která politickými prostředky usiluje o zvelebení Nové Paky, zlepšení kvality života ve městě. Členové sdružení se domnívají, že nestačí pouze kritizovat. Nejlepší způsob, jak městu pomoci a prosadit užitečné změny, je aktivně se podílet na řízení města. Proto již od roku 1998 pravidelně kandidujeme ve volbách do zastupitelstva. V Nové Pace žijeme odmalička a chceme tady vychovat děti a umřít. Nová Paka je vrcholem našich snah. Ve správě města upřednostňujeme systémové kroky s dlouhodobým účinkem před krátkozrakými jednoúčelovými rozhodnutími. Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba, proto se snažíme, aby se občané města spolupodíleli na rozhodování o životě města.
pdf NAŠE ČINNOST V OBDOBÍ 1998 - 2014 (7800kB)