Práce Sportovců v období 2006 - 2010

Po volbách

V roce 2006 občané Nové Paky dali Sportovcům v komunálních volbách 22 309 hlasů, což bylo 28,23 %. Nejvíce ve Vrchovině - 46,57 %. Lidé tak do zastupitelstva vyslali Standu Albrechta, Pavla Bouchnera, bratry Cogany, Zdeňka Hrnčíře, Vaška Pačesného a Marka Nýdrleho.

Hned po skončení hlasování nás oslovila ODS s nabídkou spolupráce, navrhli nám abychom utvořili jen pětičlennou radu, a předložil nám své programové požadavky. My jsme navrhli své body programu, co se týče rady, chtěli jsme i členství pro Klub angažovaných nestraníků. Neuspěli jsme s 20 % programu a křeslem radního pro KAN.

Následně se sešlo zastupitelstvo a zvolilo radní a přidělilo jim tyto oblasti:

Josef Cogan: bezpečnost, dětská hřiště, dotace (zejména eurodotace, MAS a ministerstva), geopark Český ráj, krizové řízení, městský úřad, městskou policii, práci zastupitelstva a osadních výborů, opravy nemovitostí, rozvoj průmyslu, soukromoprávní agendu, strategické plánování, veřejné osvětlení a výstavbu nemovitostí.

Rudolf Cogan: dotace (fondy přeshraniční spolupráce), chodníky, finanční plánování, silnice, práce výborů, technické služby a veřejnoprávní agendu..

Marek Nýdrle: informační technologie, odpadové hospodářství, správu městských lesů, údržbu a ochranu městské zeleně a životní prostředí.

Co se týče výborů tak předsednictvím byli pověřeni Zdeněk Hrnčíř (výbor pro rozvoj), Václav Pačesný (finanční), Marek Nýdrle (životní prostředí) a Rudolf Cogan (silniční).

V orgánech města

Vlastní činnost v orgánech města byla produktivní; na rozdíl od předchozího volebního období, kdy polovina času se ztrácela vyvracením iracionalit, se úsilí dalo zaměřit na „vymakávání“ racionálních návrhů.

Starosta se mohl spolehnout na svého zástupce Josefa Hendrycha, který mu svůj nesouhlas v určité otázce vždy nejprve sdělil. Takže radnice navenek působila kompaktně, byť v kancelářích probíhal boj (myšlenek).

Rada města nerozhodovala podle stranického klíče, pokud bylo hlasování těsné (3:2 nebo 2:3) tak strany měly zástupce pro i proti. když už, tak byli různice mezi uvolněnými a neuvolněnými členy („radními z lidu“). Formální body se projednávaly formálně, závažné otázky se však diskutovaly podrobně, často ve více schůzích, s tím, že bod byl postoupen odbornému orgánu.

V zastupitelstvu se zpočátku exponovali členové zastupitelstva za ČSSD se svými připomínkami. My jsme své návrhy předkládali písemně a snažili jsme se vše podrobně odůvodnit, aby bylo vše jasné.

Výbory se scházely každé 2 měsíce. Kvalita práce a výstupů z jejich činnosti je různorodá, vcelku jsou však důležitým elementem řízení města.

Výsledky naší politiky

Sportovci mají významný podíl na řízení města již 8 let. Podstatné je, že se zcela změnila atmosféra, že zastupitelé jednají racionálně, z rozmyslem, podporují nepopulární, leč potřebná opatření. Za osm let se město zbavilo 85 mil. Kč starých dluhů, zrušilo řadu poplatků, a přitom realizovalo investice za 535 mil. Kč. Dotace se prostě dařily; z různých důvodů. Rozhodující byly ale úspory.

Navenek jednáme nekompromisně, tvrdě jednáme s investory, aby stavěli levně, a firmy často prodělávaly. Základem jsou co nejširší výběrová řízení (žádné losování), následně kontrola na stavbách a lpění na smlouvách.

Naším otiskem je též decentralizace rozhodování v rámci samosprávy. Prostřednictvím výborů zastupitelstva či osadních výborů se podařilo městu vtáhnout další desítky lidí, kteří se podílejí na správě města.. Město se také stalo, diky svým zkamenělým stromům, významným cílem turistů v Geoparku Český ráj, ten je od roku 2005 součástí sítě světových a evropských geoparků pod ochranou UNESCO.

Závažná rozhodnutí byla personálního charakteru – je nová ředitelka MKS, v tvorbě programu velice úspěšná, nový ředitel domova důchodců je dobrým manažerem, nový ředitel muzea je ve službě jen krátce, osvědčuje se šéf technických služeb. Na úřadě za 4 roky přibyl nový tajemník a několik vedoucích odborů. Vyplatila se několikakolová výběrová řízení a to i opakovaná; pokud nebyla spokojenost, neváhala rada výběrové řízení úplně zrušit a začít znovu a třeba lépe inzerovat nebo dodefinovat.

A co se nedařilo? Mohli jsme ještě více šetřit, v mnoha případech jsme poněkud sociálně vyčkali, až někdo odejde do důchodu, a teprve pak jsme jej již nenahrazovali. Není dotace na bazén (byť byla dotace na tělocvičnu). Úsporou by bylo i zrušení městské policie. Nedaří se spolupráce s krajem a státem při údržbě komunikací vyšších tříd. Také se nedaří obchvat Nové Paky, to je ale dáno financemi státu.

V parlamentu

Nejnapínavější story se odehrálo teprve v závěru volebního období. Starosta nám v červnu oznámil, že ho oslovili zástupci hnutí Starostové a nezávislí, aby s nimi spolu se vznikající TOP 09 kandidoval do Poslanecké sněmovny, a že v tom vidí určitý rozpor, když je ve Sportovcích. Volby měli být v září, a TOP 09 měla v průzkumech 3 až 4 % podpory. Všichni jsme byli pro.

Potom M. Melčák podal ústavní stížnost na volby, a tak měly být až v listopadu, to už měla TOP nějakých 9 % (a J. Cogan by neměl žádnou šanci). Naštěstí J. Paroubek zase cuknul, přišla řecká krize, mnoha lidem došli souvislosti, a J. Cogan se bez problémů dostal do sněmovny.

Výhodou je, že je poslancem vládní strany, a byl zvolen i do rozpočtového výboru – chce změnit způsob financování samospráv. Na městě pokračoval tak, že přešel na neuvolněného starostu; tímto krokem přišel také o 6 platů, které by jinak dostával po skončení volebního období jako jakési odstupné.