Jak se tvořila kandidátní listina

Sportovci pro Novou Paku nejsou skupinou občanů, která se dala dohromady účelově jen z politických důvodů. Známe se již od školních let. Scházíme se léta v rámci sportu, cestování, oslav, aktivit pro naše děti, či pracovně. Dosud nás nerozdělily ani ženy, ani peníze, a nakonec ani politika.

Přestože působíme navenek jednotně a pevně, uvnitř máme odlišné názory. Každý z nás je individualita a chce v rámci Sportovců prosadit své vlastní názory. Úkolem užšího vedení Sportovců není rozhodovat o programu či sestavovat kandidátku; o tom rozhodujeme všichni společně. Hlas předsedy Sportovců či starosty města má stejnou váhu jako hlas „posledního“ člena, který se ani nedostane na kandidátku.

O pořadí na kandidátce rozhodovaly primární volby. Každý člen sdružení mohl v primárních volbách kandidovat. Vlastní primárky začaly návrhy dalších kandidátů mimo řady Sportovců. Každý z členů sdružení měl právo veta, tedy právo odmítnout nově navrženého kandidáta. Tak vznikl základní seznam 29 kandidátů pro primární volby.

Oblíbenost nových kandidátů u veřejnosti ani názorová shoda s programem Sportovců nebyly nejvyšší prioritou. Klíčové pro nás bylo, abychom vybrali takové kandidáty, kteří budou zárukou, že i do budoucnosti zůstaneme skupinou občanů, se kterou každého našeho člena spojuje více než jen politika, skupinou, která, byť je uvnitř názorově velmi pestrá a plná individualit, se nebojí otevřeně hovořit o svých názorech, skupinou, ve které se diskutuje, často i bouřlivě a opakovaně, tak dlouho, dokud nenalezneme nejlepší řešení, se kterým se pak všichni ztotožníme a jednotně jej prosazujeme.

Druhé kolo tvorby kandidátní listiny se uskutečnilo 29. května 2010. Každý člen Sportovců ze základního seznamu kandidátů vybral 21, podle svého názoru, nejlepších kandidátů, a zároveň určil jejich pořadí od 1. místa po 21. místo. Výsledky se sečetly a vzniklo konečné pořadí naší kandidátní listiny.

Později ještě následovalo mimořádné třetí kolo, kdy jsme na kandidátní listinu doplnili jednoho z našich zkušených zastupitelů, který původně nechtěl z rodinných důvodů znovu kandidovat. Tento krok schválili všichni přítomní členové, nikdo nevyužil svého práva veta.

Jedničkou naší kandidátní listiny je Josef Cogan. Sportovci si jej vybrali jako nejlepšího ze svého středu. Je to hlavně výraz ocenění jeho vskutku usilovné práce za posledních 8 let. Pokud bude Josef Cogan zvolen zastupitelem, nebude kandidovat na starostu, ať již podzimní komunální volby dopadnou jakkoliv. I další místa kandidátky Sportovců jsou nesmírně silně obsazena. Nabízíme politické osobnosti s vyhraněnými názory, osoby vzdělané, pracovité, odvážné a otevřené. Věříme, že vybraní kandidáti jsou tou nejlepší zárukou, že volební program Sportovců nezůstane cárem papíru, ale bude celý úspěšně realizován.