Jak se tvořil volební program

Sportovci pro Novou Paku jsou programově zaměřeným volebním sdružením. Přípravě programu se věnuje maximální pozornost, a také následně jeho realizaci, která se důsledně kontroluje.

Image politických stran je obvykle dáno jakýmsi mixem osobností, programu a ideologie. U Sportovců naprosto převažuje program. I když za ta léta lze mluvit již i o osobnostech a také určité základové ideologii pragmatismu, stále jde především o přemýšlení o programu. Tedy o cestách a cílech, které nabízíme občanům Nové Paky. Do voleb vstupujeme vždy s nabídkou toho, co budeme dělat. Na tom základě se ucházíme o hlasy. Nikoli tedy, že bychom nabídli nějaké lidi, a až budou zvoleni, že to nějak vymyslí. Ne - program, ten je realizován lidmi, kteří byli zvoleni – vlastně jde jen o to, kým bude program naplňován. Je do jisté míry nerozhodné, kdo bude zvolen. I nezvolení kandidáti, a taky členové, dále v průběhu volebního období pomáhají a jsou často i kritiky, pokud někdo ze zvolených důrazně program ze své pozice neplní. Kdo se aktivně účastní přípravy programu, stává se neformálně lídrem, odráží se to na jeho pozici na kandidátce, o ní rozhodují také členové sdružení v primárních volbách.

Z výše uvedeného plyne důraz na přípravu programu. Příprava programu začíná koncem roku před volbami. Každý člen Sportovců může navrhnou programový bod. Body se projednají ve schůzích členů, pro další řízení zůstávají jen ty reálné a smysluplné – člen může svůj návrh upravit, místo výstavby dálnice do Nové Paky může ustoupit na „podporu dálnice do Úlibic“ . Body, které projdou prvním testem, jsou navrhovatelem dopracovány a shromážděny v brožuře, která jde do finálního hlasování. Letos se do finálního hlasování dostalo 27 takových položek. V hlasování přidělí člen sdružení 0 až 5 bodů každé položce návrhu. Vedle členů hlasují i příznivci sdružení, odděleně, jejich hlasy mají malinko menší váhu. Hlasování každého kandidáta je veřejné. Po tomto kole následuje projednání ve schůzi členů, kde jsou na základě hlasování možné změny, obvykle jsou však jen malé.

Následně program projde testem voleb. Po volbách se snažíme volební cíle, dle stanoveného pořadí, prosadit do koaliční dohody. V průběhu volebního období každý program dále naplňuje ze své pozice, je vždy ustanovena osoba odpovědná za plnění; obvykle se najde i několik oponentů, kteří věc sledují.

Každoročně, obvykle v listopadu, se reviduje plnění, hodnotí se to v procentech, 100 % znamená splněno. Některé body mají permanentní záběr, ty nikdy nekončí, hodnocení pak padá na poslední období.

Je naší ambicí i nadále pracovat programově, s jasně vytyčenými cíly a dílčími úkoly k nim. Pokud by se sdružení mělo měnit v jakýsi klub žvanilů o všem a o ničem, a i takové tendence s ohledem na lenost některých členů zaznamenáváme, tak by to vedlo k velkým změnám ve sdružení. Lidi, kteří jsou ze svých oborů a hlavně podnikání zvyklí jít jasně definovaným směrem, by pravděpodobně odešli. Tenze lze ve sdružení cítit, zatím převažuje aktivismus. A přes dosavadní úspěchy se nikdo z nás nechystá prezentovat se na základě dosažených výsledků (starší věci jen demonstrují vývoj) – naopak jdeme s novým programem, kterým chceme dále podpořit rozvoj Nové Paka, města kde chceme žít a taky umřít.