Po volbách se začne psát další čtyřletá kapitola historie Sportovců

Dne 15. a 16. října 2010 si občané Nové Paky zvolí nové zastupitelstvo. Také Sportovci pro Novou Paku usilují o zvolení svých kandidátů. Po volbách se začne psát další čtyřletá kapitola historie Sportovců. Naším úkolem bude prosadit co nejvíce bodů našeho volebního programu. Nechceme však jenom to, rádi bychom dokázali i jiné věci, které se obvykle do volebních programů nepíší.

Největší předností naší skupiny je soudržnost, vzájemná otevřenost a upřímnost. Zatím se nám vždy dařilo diskutovat rozdílné názory tak dlouho, než jsme společně nalezli to nejlepší řešení, za kterým si pak všichni stojíme. Pokud nám tato vlastnost vydrží, myslím, že se nemusíme o osud Sportovců bát.

Věříme, že je nezbytné, aby veškeré informace o městě byly pro občany Nové Paky otevřené a snadno přístupné. Obdobným způsobem jsme se rozhodli naložit s informacemi o sdružení Sportovci pro Novou Paku. Na webových stránkách www.sportovci-paka.cz jsme proto zveřejnili nejen podrobně rozebrané body volebního programu, představili všechny své kandidáty, ale také popsali způsob tvorby volebního programu či kandidátní listiny a řadu dalších informací. V průběhu nadcházejícího volebního období budeme stejně jako v minulosti zveřejňovat analýzy průběžného plnění našeho volebního programu.

Vždy myslíme jen na prospěch města, osobní zájmy našich členů a jejich kamarádů musí jít stranou. Není to vždy jednoduché, ale věnujeme ochraně „čistoty“ Sportovců velkou pozornost a hodně energie. Pro příští období budeme obdobný přístup požadovat i po našich koaličních partnerech.

Jsme v politice již nějaký čas a nemůžeme proto být tak naivní, abychom brali vážně osoby, které nás jednou rukou plácají po zádech a druhou ruku natahují po penězích z městského rozpočtu. Naším úkolem je naopak „protěžovat“ ty poctivé a skromné občany, kteří si městu o peníze nikdy neřeknou. Doufáme, že i z našeho volebního programu je to snad trochu znát.

Velkou výzvou pro následující volební období bude více aktivně zapojit občany Nové Paky do života našeho města. Je zjevné, že sami zdaleka na všechno nestačíme. Každý rozumný občan ví, že není možné se ve všem spoléhat na pomoc státu či města. Úkolem města je vytvořit podmínky a prostředí, ve kterém má občanská iniciativa prostor a podporu. Může jít o zájmové kroužky pro děti, trenéry mládeže, amatérské divadlo či hudební tělesa, ale i kontrolu a kritiku vedení města ze strany občanů, podnikatelské aktivity atd. atd.

Jsme připraveni poctivě pracovat, učit se, naslouchat, přebírat zkušenosti, odvážně navrhovat nová řešení, trpělivě vysvětlovat, otevřeně diskutovat, neústupně hájit základní principy a splnit celý náš volební program. Věříme v úspěch a prosperitu Nové Paky. A pokud se to povede, nemusíme se bát ani o úspěch Sportovců. Koneckonců, bez úspěchu Nové Paky bychom si ani my Sportovci žádný úspěch vůbec nezasloužili.